Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Vásárlási feltételek

Szerződési Feltételek

(hatályos: 2022. április 12-től)

 
Jelen ÁSZF tartalmazza a ShopRenter.hu Kft. (posta cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129., 24201243-2-09), a továbbiakban: ShopRenter) által üzemeltetett https://www.webshopstartprogram.hu címen elérhető weboldal használatára, valamint a ShopRenter szolgáltatásainak igénybevételére, vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek, ÁSZF, FF).
 
Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!
 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 
1. Alapadatok
A ShopRenter neve: ShopRenter.hu Kft.
A ShopRenter székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
A ShopRenter elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@shoprenter.hu
Cégjegyzékszáma: 09-09-020636
Adószáma: 23174108-2-09
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság
Telefonszámai: (+36 1) 234-5011
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-76245.
A szerződés nyelve: magyar
 
2. Felhasználási feltételek hatálya
 
Jelen felhasználási feltételek a https://www.webshopstartprogram.hu weboldal használata, az azon elérhető szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen felhasználási feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.
A jelen felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen felhasználási feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk."), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A jelen felhasználási feltételek 2022. április hó 12. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
A felhasználási feltételeket ShopRenter módosíthatja.
A módosításokat a ShopRenter azok hatályba lépése előtt 20 (húsz) nappal a https://www.webshopstartprogram.hu
 weboldalon közzéteszi.
 
3. A https://www.webshopstartprogram.hu weboldalon használatára vonatkozó speciális rendelkezések
 
A Felhasználó, amennyiben belép a https://www.webshopstartprogram.hu
weboldalra, és annak tartalmát bármilyen módon olvassa a felhasználási feltételek jelen fejezetében foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen fejezetben foglaltak elfogadása feltételét képezi a https://www.webshopstartprogram.hu
weboldalon használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a https://www.webshopstartprogram.hu
weboldalon tartalmának megtekintésére.
A ShopRenter fenntartja a jogot, hogy a https://www.webshopstartprogram.hu
weboldalon tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen felhasználási feltételekben foglaltak betartásával megszüntesse.
A ShopRenter nem garantálja, hogy a https://www.webshopstartprogram.hu
weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés ShopRenternek fel nem róható hibáiból, továbbá az esetleges üzemzavarokból eredő károkért ShopRenter kizárja felelősséget.
 
4. Szerzői jogok
 
A ShopRenter fenntart magának minden jogot a https://www.webshopstartprogram.hu
weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.
Tilos a https://www.webshopstartprogram.hu
weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a ShopRenter írásos hozzájárulása nélkül.
https://www.webshopstartprogram.hu
weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
A ShopRenter fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a ShopRenter szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
Tilos továbbá a https://www.webshopstartprogram.hu
weboldalon tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://www.webshopstartprogram.hu
weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).
https://www.webshopstartprogram.hu
név és logo szerzői jogi és védjegyoltalmi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a ShopRenter írásos hozzájárulásával lehetséges.
Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.
 
5. Vegyes Rendelkezések
 
A ShopRenter kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
Ha a jelen felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Amennyiben a ShopRenter az felhasználási feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a ShopRenter egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
ShopRenter és a Hirdető vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Hirdető és a ShopRenter a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 
II. Különös rendelkezések
 
1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.1.  A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak nem tartalmazzák a törvényben előírt áfát, de azokat külön feltüntetjük.
1.2.  Az oldalon ShopRenter részletesen feltünteti a termék nevét, leírását.
1.3.  Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, ShopRenter teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.
 
2. Rendelés menete
2.1.  A rendezvényre való belépésre feljogosító jegyet a Jegyvásárlás gombra kattintva veheti meg.
2.2.  Ezek után az Ön által megadott e-mail címre érkezik egy e-mail, melyben banki átutalás választása esetén tartalmazza az utalandó összeget, és a bankszámlaszámot, ahova utalni kell az összeget.
2.3.  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
2.4. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a ShopRenterhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. ShopRenter kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
2.5.  A vételár megérkezése után küldjük Önnek emailben a belépőjegyet.
2.6.  Amennyiben az oldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
 
 3. A megrendelések feldolgozása és teljesítés
           
3.1.  A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9-17 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. ShopRenter ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
3.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 11 napon belül. Ha ShopRenter és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, ShopRenter Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek ShopRenterhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 
 4. Garancia
 Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

5. Fogyasztói panaszok

Az alábbi rendelkezések kizárólag fogyasztónak minősülő Ügyfél esetén alkalmazandóak.

5.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
Ügyfél a termékkel vagy a ShopRenter tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a ShopRenter 2. pontban feltüntetett elérhetőségein terjesztheti elő.
ShopRenter a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a ShopRenter a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.
ShopRenter a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a ShopRenter az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
ShopRenter a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén ShopRenter az elutasítás indokáról tájékoztatja az Ügyfelet.

5.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a ShopRenter és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a ShopRenterrel való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ügyfél számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése az alábbi testületeknél tehető meg:
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület (Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500, Fax száma: (76) 501-538, E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu)
Baranya Megyei Békéltető Testület (Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36., Telefonszáma: (72) 507-154, Fax száma: (72) 507-152, E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu)
Békés Megyei Békéltető Testület (Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5., Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775, Fax száma: (66) 324-976, E-mail cím: bmkik@bmkik.hu)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület (Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870, Fax száma: (46) 501-099, E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu)
Budapesti Békéltető Testület (Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefonszáma: (1) 488-2131, Fax száma: (1) 488-2186, E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu)
Csongrád Megyei Békéltető Testület (Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Telefonszáma: (22) 510-310, Fax száma: (22) 510-312, E-mail cím: fmkik@fmkik.hu)
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület (Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a., Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217, Fax száma: (96) 520-218, E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu)
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület (Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10., Telefonszáma: (52) 500-749, Fax száma: (52) 500-720, E-mail cím: info@hbkik.hu)
Heves Megyei Békéltető Testület (Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15., Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440., Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék, Fax száma: (36) 323-615, E-mail cím: tunde@hkik.hu)
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület (Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8., Telefonszáma: (56) 510-610, Fax száma: (56) 370-005, E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu)
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület (Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36., Telefonszáma: (34) 513-010, Fax száma: (34) 316-259, E-mail cím: kemkik@kemkik.hu)
Nógrád Megyei Békéltető Testület (Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a, Telefonszám: (32) 520-860, Fax száma: (32) 520-862, E-mail cím: nkik@nkik.hu)
Pest Megyei Békéltető Testület (Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240., Telefonszáma: (1)-269-0703, Fax száma: (1)-269-0703, E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu)
Somogy Megyei Békéltető Testület (Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6., Telefonszáma: (82) 501-000, Fax száma: (82) 501-046, E-mail cím: skik@skik.hu)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület (Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2., Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180, Fax száma: (42) 311-750, E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu)
Tolna Megyei Békéltető Testület (Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25., Telefonszáma: (74) 411-661, Fax száma: (74) 411-456, E-mail cím: kamara@tmkik.hu)
Vas Megyei Békéltető Testület (Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2., Telefonszáma: (94) 312-356, Fax száma: (94) 316-936, E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu)
Veszprém Megyei Békéltető Testület (Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1., Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK), Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma), E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu)
Zala Megyei Békéltető Testület (Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24., Telefonszáma: (92) 550-513, Fax száma: (92) 550-525, E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu)
Bírósági eljárás kezdeményezése.

A teljes ÁSZF ide kattintva érhető el.